martyvandeven

Ontwerpmanagement

Ontwerpmanagement is het aansturen van en/of coachen van meerder adviseurs in de ontwerpfase. Er wordt niet alleen gestuurd op de gebruikelijke aandachtpunten (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) maar ook inhoudelijk op ontwerptechnische en bouwkundige samenhang. Door inhoudelijk te coachen ontstaat de chemie tussen verschillende adviseurs die nodig is om een werkelijk geïntegreerd ontwerp tot stand te brengen.